Dezbaterea publică vizând fenomenul de tasare a falezei și degradarea, reabilitarea și restaurarea clădirilor istorice din Galați s-a axat pe degradarea sistematică a imobilelor istorice, pasivitatea autorităților locale și lipsa de reacție față de acest fenomen. Evenimentul s-a intitulat ”Trecutul uitat” punctat și de o expoziție de fotografie, ca o dovadă grăitoare a celor expuse la dezbatere.

De altfel, această temă, a reabilitării centrului istoric, valorificarea potențialului cultural și turistic al acestuia, a fost reluată în permanență de către membrii asociației, fiind obiectivul nr. 1 al asociației, considerată o condiție extrem de importantă pentru dezvoltarea turistică a orașului.