Misiunea Asociației Galați, orașul meu este aceea de a promova și apăra interesele orașului Galați și ale societății civile, prin promovarea de soluţii şi acţiuni care susţin binele acestui oraș. Asociația Galați, orașul meu este un partener pentru susținerea și afirmarea valorilor locale gălățene.

Viziune

  • Afirmarea identităţii culturale şi civice locale, naţionale şi a identităţii culturale şi civice ale etniilor conlocuitoare
  • Promovarea pe plan regional, naţional şi internaţional a valorilor culturale autohtone şi europene
  • Creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală şi civică
  • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural naţional şi universal
  • Sensibilizarea autorităţilor locale şi a opiniei publice pentru salvarea, conservarea, stoparea degradării patrimoniului cultural local, naţional