Dezbaterea vizând fenomenul de tasare a falezei și degradarea, reabilitarea și restaurarea clădirilor istorice din Galați, a avut ca temă ”Faleza gălățeană în pericol de tasare”. La dezbatere au fost invitați pentru a prezenta studiul de expertiză a fenomenului de tasare a falezei superioare a Dunării și soluțiile de consolidare a taluzurilor, autorii acestuia, respectiv prof. dr. ing. Eugen Luca și conf. dr. ing. Victor Dumitrescu, ambii din București. Domnul prof. dr. ing. Octavian Coșovliu, deși a fost invitat, nu ne-a putut onora cu prezența, având probleme grave de sănătate.

Totodată, au fost invitați la discuții și au participat factorii decizionali din cadrul Primăriei Municipiului Galați și Prefectura Județului Galați. Specialistul în domeniu, invitat al Primăriei Municipiului Galați a fost Prof. univ. dr. ing. Manole-Stelian Şerbulea, de la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti care a prezentat concluziile studiului şi expertizei hidrogeotehnice cu privire la Faleza Dunării, în zona Bulevardului Marii Uniri, Parcul de la „Elice” şi zona blocurilor ,,P”.

Pentru toată lumea prezentă, concluzia a fost aceeași, aceea că ne aflăm în fața unei situații alarmante ce vizează întregul oraș și că orice amânare a unor măsuri de prevenire a infiltraţiilor poate declanșa un dezastru. Printre soluțiile tehnice a fost recomandată  construirea, prin tehnologia de foraj dirijat, a unui sistem de drenare în apropierea „crestei” taluzului şi pe nivelul imediat următor, pentru ca apa infiltrată să fie evacuată în Dunăre.