A.Scurt istoric

Din păcate, Galațiul a fost dezavantajat în privința păstrării clădirilor de patrimoniu, cu valoare istorică, zona centrală a orașului fiind bombardată aproape în întregime în 1944 de către trupele germane aflate în retragere.

În anii 50 comuniștii s-au mobilizat pentru refacerea centrului orașului, deschizând numeroase șantiere de construcție, dar tot ce s-a proiectat și construit a fost după modelele sovietice, nicidecum nu s-au utilizat vechile proiecte ale clădirilor care aminteau de o perioadă pe care sistemul comunist dorea să o îngroape cu orice preț. Astfel, au apărut blocurile de pe strada Domnească, atât de încărcată de istorie, au dispărut multe dintre străzile vechi, gen Brașoveni, Mare, inclusiv Piața Regală, lăsând loc altora cum ar fi Prelungirea Domnească, spre faleză, strada Navelor. Alte imobile impozante, cum ar fi fostul Hotel Athenee Palace de pe strada Fraternității, lângă Banca Națională, au fost demolate mai târziu, în anii 70, fiind înlocuite de blocuri de locuințe.Alte clădiri construite în perioada interbelică au luat altă destinație în perioada comunistă  și aici amintim fostul Palat de Justiție, devenit sediul Universității din Galați, Casa Lambrinidi care a aparținut Primăriei,  fiind la începutul sec XX sediul Curții de Apel Galați, apoi din anii 80 devenind sediul Regionalei C.F. Galați și exemplele pot continua. După 1990 multe imobile au fost retrocedate proprietarilor, unii dintre ei neavând resurse financiare pentru a le renova,  le-au lăsat să se degradeze, iar altele sunt în litigiu și în ziua de astăzi, pentru stabilirea de către instanță a propretarilor(ex. Palatul Gheorghiu, str.Domnească nr.24). Alte imobile pe care le are în proprietate Primăria sunt ocupate de către chiriași, care le mențin într-o permanentă stare de degradare, le-au adus modificări, creând un aspect neplăcut, nearmonios, cu culori tari, cu diferențe de arhitectură vizibile, dispărând elementele de decorațiuni originale la multe dintre clădirile în cauză.

Concluzionând, putem afirma că zona protejată se află într-o continuă degradare și că deși s-a elaborat un plan de urbanism zonal privind zona protejată, nu se găsesc soluțiile necesare pentru reabilitarea și valorificarea din punct de vedere istoric, cultural și turistic a centrului istoric al orașului Galați.

Propuneri-proiecte

Este necesară elaborarea unei strategii de reabilitare și conservare a zonei protejate, de valorificare a potențialului cultural, turistic și economic a acesteia, de readucere a centrului istoric în atenția gălățenilor și a vizitatorilor, turiștilor, care poposesc la Galați.

În primul rând vor fi puse în aplicare dispozițiile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a HCL Galați privind obligația proprietarilor de a-și reabilita fațadele imobilelor. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil din lipsă de fonduri, Primăria va sprijini financiar proprietarii, găsind o variantă avantajoasă și motivantă pentru aceștia de a-i încuraja să-și renoveze cel puțin latura dinspre stradă a imobilului pe care îl dețin. Reabilitările vor fi realizate numai de specialiști, în culori decente, respectând o armonizare cu culorile imobilelor învecinate.

Se va realiza o inventariere a imobilelor pe care le deține Primăria și se va lua o decizie în privința evacuării chiriașilor și mutarea acestora în locuințe sociale, vor fi reabilitate imobilele care pot fi recuperate, iar celelalte vor fi demolate și se vor reconstrui într-un stil arhitectonic asemănător clădirilor din apropiere, respectând armonizarea cu acestea. Apoi, vor fi scoase la vânzare, ori închiriate, se vor găsi destinații adecvate pentru acestea, pe cât posibil se va încerca realizarea unor spații comerciale la parter, într-un stil arhitectural retro. Toate aceste lucrări vor fi finanțate prin elaborarea unor proiecte europene, sau o parte,  pe cât posibil, din bugetul local.  Se va încerca cumpărarea de la proprietari exercitând dreptul de preemțiune, a unor imobile însemnate, cu valoare de patrimoniu, care se află în stare avansată de degradare și se va realiza reabilitarea, sau reconstrucția acestora(Pescăriile Statului, Palatul Gheorghiu, Hotel Grand), oferindu-le ulterior destinații culturale(muzee, teatre, spații expoziționale), în condițiile  în care Muzeul de Artă Vizuală, Teatrul de Păpuși, au rămas fără sedii. Se va încerca înființarea unui Muzeu al Marinei și Navigației Fluviale, clădirea ,,Pescăriile Statului” oferind un spațiu generos și adecvat pentru această destinație.

Propunem ca strada Domnească să intre într-un amplu proces de reabilitare, începând cu statuia lui Costache Negri, care trebuie restaurată, igienizată și pusă în valoare, amintindu-ne de fosta Piață Regală, în care statuia era amplasată exact în centrul acesteia.  Bulevardul va fi reabilitat pe segmentul intersecția cu Brăilei-Grădina publică.  Vor fi folosite pentru trotuare pavaje de piatră, rigole, ghivece stradale de flori, stălpi de iluminat și mobiler urban în stil vintage, cablajele vor fi îngropate în totalitate. Pe strada Domnească vor circula numai autobuze de capacitate medie și mică, va fi interzis traficul greu, iar în unele week-end-uri va fi întreruptă circulația, pe segmentul Brăilei-Gării-Basarabiei,  fiind transformată în zonă de promenadă, cu ocazia organizării unor evenimente culturale, târguri de carte, meșteșugărești, expoziții, teatru în aer liber, etc.

Parcul Eminescu, fost Central, va fi renovat în totalitate într-un stil arhitectonic și peisagistic ce ne-ar aduce imaginea parcului de altădată, va fi reproiectat foișorul care exista cândva în apropierea statuii lu M.Eminescu, sau va fi adus foișorul original ce a fost mutat în anii 50 în Parcul C.F.R.(Carol I), se vor reconfigura aleile, se vor reface grota și podețul, vor fi folosite elemente de fier forjat, decorațiuni și stâlpi de iluminat și mobilier retro, pavaje speciale, se vor planta arbori și arbuști, se va construi o fântână arteziană la intrarea în parc. Statuia lui M.Eminescu va fi reabilitată și pusă în valoare în zona respectivă.

Se va recomanda proprietarilor imobilelor de pe Domnească, care posedă spații comerciale la parter, montarea de copertine, va fi permisă instalarea de terase pe trotuare, încurajând comerțul, deschiderea de galerii de artă și în acest fel și cumpărarea de imobile de către cei potenți financiar, renovarea și valorificarea acestora.

Vor fi regândite, reconfigurate și reabilitate toate spațiile verzi de pe strada Domnească, se vor crea zone de socializare și odihnă, cu fântâni, verdeață, mobilier adecvat, vor fi amplasate busturi ale personalităților gălățene(ex. parcul de lângă sediul ziarului local ,,Viața liberă”, spațiul de lângă Policlinica cu plată).

Vor intra în modernizare, consolidare, reabilitare și celelalte străzi din centrul istoric, respectiv strada Al.I.Cuza și Mihai Bravu, segmentul Basarabiei-Grădina Publică, așa încât să aibă capacitatea de preluare a traficului în zilele în care este închisă circulația pe B-dul Domnească.

Cu alte cuvinte, B-dul Domnească se dorește a deveni o zonă de promenadă importantă, o alternativă istorică și culturală a zonei de promenadă a falezei. În timp vor apărea terase, restaurante de clasă și vor fi organizate diverse evenimente culturale, va deveni o zonă de socializare, de vizitare pentru turiști. Se vor putea crea trasee de vizitare  în zona protejată, cu ghizi specializați și nu numai, cu prezentarea istoriei orașului și a unor clădiri, monumente, biserici, instituții. Traseul ar putea începe cu Palatul Navigației, unde s-ar putea deschide și un magazin de suveniruri, un punct de informare turistică, în varianta în care Galațiul ar intra în circuitul turistic pe Dunăre al navelor de croazieră. Un alt punct de informare turistică s-ar putea deschide și pe strada Domnească, într-unul din imobilele de aparțin Primăriei.

De asemenea zona portuară, altă zonă istorică, va fi regândită, se vor consolida și moderniza cheul și digul pe segmentul Palațul Navigației-Pescăriile Statului, va fi degajată de construcțiile neconforme și inadecvate, trotuarele și digul vor fi renovate cu pavaje de piatră,  va fi reabilitat parcul de lângă Palatul Navigației, parcările din zonă. Se va încerca preluarea prin achiziție de la actualul proprietar a imobilului Pescăriile statului, monument istoric și transformarea după renovare în Muzeul Marinei și Navigației Fluviale, ce va atrage numeroși turiști.

Toate clădirile de patrimoniu vor fi placate cu o inscripție de marmură, în care va fi descrisă pe scurt istoria imobilului, iar toate plăcile vor avea același design și material.