Salvarea patrimoniului local

Asociația Galați, orașul meu continuă să susțină obiectivul principal pentru care s-a înființat și anume salvarea, restaurare și punerea în valoare a patrimoniului local. Zilele trecute a transmis autorităților locale, respectiv primarului și consilierilor locali o adresă cu următoarea propunere: Pe Strada Portului (fostă Colonel Boyle / Speranței), în urmă cu un secol, existau sediile unor bănci, consulate, agenții navale de renume mondial. Dintre ele, puține au supraviețuit, cu atât mai mult acestea devenind extrem de prețioase. Această ,,mărturie” a trecutului nostru dacă s-ar dori, ar putea fi reabilitată, pavată, clădirile restaurate și ar putea redeveni ,,colțul” istoric al orașului. Parcarea improvizată și zona pubelelor ar putea deveni o piațetă conectată la zona pietonală de la P-uri și faleza Dunării. Parcarea ar trebui mutată în zona garajelor de lângă Restaurantul ,,Alex” și blocul din vecinătate, garaje care trebuie demolate. Vă propunem alocarea bugetară pentru inițierea unui proiect de regândire arhitecturală a perimetrului descris și de punere în valoare istorică și turistică a acestuia.
42

 

 

 

 

 

În continuarea acțiunii de susținere a salvării Pescăriilor Statului de pe strada Portului, conducerea asociației a transmis o petiție de clarificare a unor aspecte referitoare la acest imobil monument istoric către ministrul culturii, dl. Bogdan Gheorghiu.
,,Imobilul monument istoric ,,Pescăriile statului” din Galați, construit între 1911-1915 la propunerea ministrului I. Lahovary și directorului G. Antipa este într-o stare de degradare avansată. În loc să fie salvat prin cumpărare de la proprietar- ,,Prutul” S. A. Galați de către autorități și transformate pe finanțare europeană într-un edificiu cultural pentru vizitare și valorificare ( Muzeul pescuitului și navigației), monunentul istoric este în paragină. Clădirea are un potențial extraordinar prin amplasament și istorie. Este localizat pe cheiul de granit al Dunării, putând fi vizitat chiar cu intrare de pe apă. Tragedia cea mai mare constă în faptul că proprietarul a construit în curtea clădirii două rezervoare imense pentru ulei, încălcându-se prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Domnule ministru, vă solicităm sprijinul pentru găsirea unei soluții de salvare a acestui imobil istoric, cumpărarea sa și restaurarea printr-o finanțare din bugetul național, poate chiar prin PNRR, sau alte surse/ granturi europene”.
 Și în același timp, o altă petiție, adresată tot ministerului culturii, prin care se solicită finanțare pentru implementarea proiectelor de reabilitare a celor 3 monumente istorice: Castrul Roman de la Tirighina, Poarta Turcească și Cavoul Roman.
1
,Galațiul suferă la capitolul salvare și reabilitare a clădirilor și monumentelor istorice. Au fost pierdute prin nepăsarea autorităților foarte multe imobile încărcate de istorie, care dacă ar fi fost salvate ar fi putut fi și valorificate turistic. Multe clădiri zac în uitare, degradându-se în timp, unele sunt la un pas de prăbușire. În Galați există și trei monumente istorice de interes național și chiar internațional: Castrul roman de la Tirighina, Cavoul Roman și Poarta Turcească, care dacă ar fi restaurate ar putea intra într-un circuit turistic de vizitare și ar aduce vizibilitate urbei. Dacă pentru Castrul de la Tirighina s-a obținut o finanțare europeană și se pare că vor începe lucrările de restaurare, pentru Poarta Turcească și Cavoul roman nu mai există interes de reabilitare. Au rămas în faza de proiect și se motivează că nu există fonduri pentru restaurare. Vă solicităm sprijinul pentru salvarea acestor comori de patrimoniu, găsirea unor soluții de finanțare rapidă a reabilitării acestora”.